Page 1 of 4

26 настай эмэгтэй. Толгой нь бага зэрэг баруун тийш гилжийсэн, маш бага "V" хэлбэрийн хялар, баруун доод ташуу булчин хэт их үйлчилгээтэй. Баруун дээд ташуу булчин сул үйлчилгээтэй. Маш бага дотогш хялар. Урд нь 2 удаа нүдний булчингийн мэс засалд орж байсан. Өвчтөн өөрөө байхгүй, хамт ажилладаг эмч тань энэ өвчтөний нүдний угийн зургийг хараад танаас санал асууж байна.

TYK 4.20.17

Q.1
Зураг дээр юу харагдаж байна

Page 1 of 4
Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal